E.Z. Match מתמחה במגוון שירותים בתחום כרטיסי האשראי :

בקרת עמלות סליקה

באמצעות תוכנה ייחודית אנו משווים את עמלות הסליקה שנגבו מבית העסק אל המחירונים עליהם הוא חתום.

קרא עוד…

יצירת קבצי פקודות יומן

יצירת קבצי פקודות יומן

יצירת קבצי פקודות היומן בידי E.Z Match מאפשרת לבתי העסק מעקב ובקרה טובים יותר תוך חסכון רב במשאבים.

קרא עוד…

ביצוע התאמות

ביצוע התאמות

אנו מספקים שרותי בדיקה, איתור, בקרה והתאמה לבתי עסק באמצעות ביצוע כל הפעולות הנדרשות לקראת התאמה מלאה.

קרא עוד…

דוחות ניהוליים

דו"חות ניהוליים

אנו מספקים מגוון ניתוחים של פעילות בית העסק בכרטיסי אשראי. בין השאר התפלגות מכירות ברמת סניף ואזור גיאוגרפי, התפלגות הכנסות לפי מותג כרטיס האשראי, התפלגות ההכנסות לפי מספר התשלומים.

קרא עוד…

דו"חות תזרים מזומנים

אנו מציגים את צפי הזיכויים העתידי של בית העסק ברמת סולק בהתאם למועדי הפירעון/זיכויים מול חברות כרטיסי אשראי. השרות כולל הפקת דו"ח העברות בנקאיות ברמת חברה סולקת לשם התאמות בנקים.

קרא עוד…

בקרת עלויות ניכיון

איזימץ' הינה החברה היחידה בארץ המספקת בקרה אחר עלויות ניכיון באמצעות תוכנה ייעודית שפותחה במיוחד לצורך מטרה זו ומשווה בין המחירון לבין הגביה בפועל ברמת העסקה הבודדת.

קרא עוד…