בקרת עלויות ניכיון

איזימץ' הינה החברה היחידה בארץ המספקת בקרה עלויות ניכיון באמצעות תוכנה ייעודית שפותחה במיוחד לצורך מטרה זו ומשווה בין המחירון לבין הגביה בפועל ברמת העסקה הבודדת. המעקב אחר עלויות הניכיון השונות הינו מורכב ומסובך: ריבית הפריים משתנה כל חודש, לכל עסקה עלות אחרת ולעיתים ריבית הניכיון נקובה בצורת טבלה כללית או בצורות אחרות. בכדי להתמודד עם הקושי הרב הקיים במעקב אחר עלויות הניכיון אנו מספקים שרותי בקרת עלויות ניכיון.

באמצעות תוכנה ייחודית אנו משווים את עמלות הניכיון שנגבו מבית העסק אל המחירונים עליהם הוא חתום מול חברת הניכיון. הבדיקה נעשית באופן שוטף אחת לחודש ברמת העסקה הבודדת. אנו מחפשים ומאתרים חריגות בגבית העמלות. בסוף כל חודש אנו מספקים לבית העסק דו"ח בקרה אשר מציג, במידה ונמצאה, גביה חריגה של עמלות ומאפשר לתקן את טעויות העבר ולמנוע הישנות של טעויות בעתיד.